• تهران-طالقانی-بهارشمالی-مجتمع بهار امین -واحد۲۳
steam-seperator

بخار اشباع تولید شده در دیگ بخار ضمن احتمال حمل مقادیری از ذرات آب همراه خود در مسیر انتقال با کاهش دما تبدیل به قطرات آب شده و بخار را بیش از حد مرطوب و آبدار می کند که این مسئله باعث اختلال در عملکرد برخی از تجهیزات از جمله شیر فشار شکن می شود. برای جدا سازی ذرات آب از بخار لازم است از استیم سپراتوراستفاده شود. در این دستگاه پس از جداسازی ذرات آب ، این آب از طریق مدار تراپ زیر دستگاه به خارج هدایت می گردد و بخار خشک از بالای دستگاه به مصرف می رسد.

steam-separator-schematic