• تهران-طالقانی-بهارشمالی-مجتمع بهار امین -واحد۲۳
product1

رزین پرولایت کاتیونی و آنیونی

product2

رزین هیدرولایت کاتیونی و آنیونی

product3

شیر سختی گیر سولو ولو

product4

مخازن FRP

product5

شیر یکطرفه دیسکی

Converter-B

مبدل حرارتی

deaerator

دی اریتور

Manual-Faucet-S

شیر سختی گیر دستی

electrical-faucet-S

شیر سختی گیر اتوماتیک

sand-filter1

مخزن فیلتر شنی

condence-tank

منبع کندانس

tank-heater

آب گرم کن کویل دار

air-separator-tank

ایر سپراتور

steam-seperator

استیم سپراتور

steel-water-softener

سختی گیر

blowdown-tank-thumbnail

مخزن بلودان

photo_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

استرینر صفحه ای

photo_۲۰۲۱-۰۵-۲۳_۱۰-۴۷-۰۶

اسپری ولو

fetg

سایدگلس

phhoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

استیم سپراتور دنده ای

pehhoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

کنترل سطح

pwwhoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

سوپاپ اطمینان

phrroto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

استرینر استیل

phottto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

تراپ ترمودینامیک

pchrhoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

شیر سولو ولو

pohfhoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

بال لول گیج

phklhrfoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

واشر منهول و هندهول

pwvghoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

فشار شکن TL

phosdfghjto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

اسپری ولو فلنچی

pghghoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

فتوسل QRA2

phhdggoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

گوی لول مبری

psdfhoto_۲۰۲۰-۱۰-۱۲_۱۹-۳۱-۰۱

شیر آبنما دنده ای